لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل بریتانیه در مورد استعفای وزیر خارجۀ لیبیا


عکس العمل بریتانیه در مورد استعفای وزیر خارجۀ لیبیا

وزیر خارجۀ بریتانیه میگوید استعفای موسی کوسا، وزیر خارجه لیبیا که بروز چارشنبه به بریتانیا مسافرت نمود نشان میدهد که حکومت معمر القذافی در مقابل فشار ها خرد و متلاشی شده است.

ویلیام هیگ بروز پنجشنبه گفت:

" چنانیکه شب گذشته هم تائید نمودیم میتوانم بگویم که موسی کوسا وزیر خارجه لیبیا شب گذشته به میدان هوایی فارن براو مواصلت نمود وی به اختیار خود به اینجا مسافرت نموده و بما اطلاع داد که از سمت خود استعفا میدهد."

کوسا هیچگونه پیشنهاد مصؤونیت سیاسی را از جانب بریتانیه و یا محاکم بین المللی دریافت ننموده است و او به خواست خود با مامورین بریتانیایی صحبت نموده است. اتهاماتی وجود دارد که این دپلومات لیبیایی در بم گذاری سال ۱۹۸۸ دخیل بوده است که منجر به سقوط پرواز شماره ۱۰۳ طیاره شرکت هوایی پان ام بر فراز لاکربی در سکاتلند شد. در این حادثه ۲۷۰ نفر کشته شدند.

مامورین بریتانیایی از دیگر حامیان قذافی هم تقاضا نموده اند تا وی را رها کنند. ویلیام هیگ گفت:

"امروز من تقاضای خود را تکرار میکنم که دیگر اطرافیان وی هم او را رها نموده و برای آینده بهتر کشور خود متحد گردند."

موسی ابراهیم، سخنگوی حکومت لیبیا پناهندگی وزیر خارجه آن کشور را رد نموده گفت که وی بخاطر یک ماموریت دپلوماتیک در لندن به سر میبرد. و اما وی اضافه مینماید:

" آقای کوسا مریض بود و غرض استراحت و تداوی عاجل از حکومت اجازه استراحت را اخذ نموده و عازم تونس گردید. وی هیچگونه اطلاعی در مورد تغیر موقعیت و یا استعفای خود را بما ارائه ننموده است."

قبلاً وزرای عدلیه و داخلۀ لیبیا استعفا داده و به مخالفین پیوسته بودند.

مامورین امریکایی استعفای کوسا را بسیار مهم خوانده و میگویند این نمونۀ بارزی از افزایش انشعاب در حکومت لیبیا میباشد. موسی کوسا از نزدیکان قذافی بود و برای بیشتر از ده سال به حیث رئیس استخبارات حکومت آن کشور نیز ایفای وظیفه نموده بود.

XS
SM
MD
LG