لینک های دسترسی

وزیرمهاجرت برتانیه می گوید منع پوشش اسلامی در برتانیه اجرا نمی گردد


وزیرمهاجرت برتانیه می گوید منع پوشش اسلامی در برتانیه اجرا نمی گردد

وزیر مهاجرت برتانیه می گوید برتانیه نباید دنباله رو فرانسه باشد و باید قانون منع پوشش اسلامی زنان دراماکن عمومی را تصویب نکند.

دامیان گرین، روز یکشنبه به روزنامه ساندی تلگراف برتانیه گفت چنین اقدامی "غیربرتانوی" خواهد بود.

اوایل ماه روان یک عضو محافظه کار پارلمان برتانیه لایحه یی را معرفی کرد که برطبق آن افرادی که صورت شان دراماکن عمومی می پوشانند، محدود می سازد.

گرین گفت این ممنوعیت از لحاظ سیاسی درفرانسه قابل قبول است زیرا درآنجا حکومتی شدیدا غیرمذهبی حاکم است.

سخنان گرین بعد ازآن به عمل آمده است که رییس شورای مسلمانان برتانیه به روزنامه ساندی تلگراف گفت که برتانیه کشوری است که بیشترین استقبال را ازمسلمانان دارد.

XS
SM
MD
LG