لینک های دسترسی

دومین صدراعظم زن در بریتانیا کابینه اش را تشکیل داد


تریسا می، چهارشنبه صدراعظم جدید بریتانیا شد و بلافاصله کابینه اش را تشکیل داد تا کار سخت خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را آغاز کند.

در انتخابی غافلگیرانه، صدراعظم جدید بریتانیا بوریس جانسون، شاروال پیشین لندن را به حیث وزیر خارجه اش انتخاب کرد. جانسون کمپین خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی را رهبری کرده بود.

جانسون بسیاری از بریتانایی ها را که به باقی ماندن در اتحادیه اروپایی رای دادند عصبانی و ناامید کرده بود.

خانم می همچنین شخصیت های دیگر حامی دیگر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را به پست های عمده کابینه منصوب کرد.

او فیلیپ هاموند وزیر خارجه پیشین را به حیث وزیر مالیه، و امبر راد را به حیث وزیر داخله منصوب کرد.

تریسا می، دومین صدراعظم زن در بریتانیا بعد از مارگارات تاچر است.

XS
SM
MD
LG