لینک های دسترسی

مجلۀ تایم، 'چهرۀ دهشت بودایی'


the face of Buddhist terror
حکومت برما میگوید که شمارۀ آسیایی ماه جولای مجلۀ تایم بودا پرستی را در آن کشور به گونۀ نادرست تفسیر کرده است.
پشتی این مجله، تصویر یک راهب افراطگرا را با زیر خطِ " چهرۀ وحشت بودایی" به چاپ رسانیده است.

اوی راتو، با سخنرانی های حاد در حالی شهره شده است که اسلام را تهدیدی به برما خوانده و از مردم میخواهد تا از داد و گرفت با تجارت های مسلمانان دوری جویند.

دفتر ریاست جمهوری برما شام یک شنبه با نشر اعلامیه یی این مضمون را تقبیح کرد.
یه توت، سخنگوی رئیس جمهور برما به صدای امریکا گفت که از نظریات این راهب در مورد اسلام دفاع نمیکند اما بر مقالۀ مجلۀ تایم انتقاد دارد که دهشت را با بودا پرستی ارتباط داده است.

او میگوید:"برخی از بخش های این مضمون سؤ تفاهم را در مورد بودا پرستی ایجاد میکند و همچنان این مقاله توجهات غیر لازمی را میان بودایی ها و مسلمانان در کشور ما به بار خواهد آورد."

اما اوی راتو میگوید که مضمون مجلۀ تایم علیه بودا پرستی نه فقط بر ضد اوست. او در مصاحبۀ با مجلۀ "ایراوادی" افراطگرایان مسلمان را به دست داشتن در این مضمون متهم نموده میگوید که آنها در پی برنامه ریزی جهاد علیه برما اند.

با وجود آنکه ۹۰ در صد نفوس برما را بودایی ها تشکیل میدهد، اوی راتو از سال ۲۰۰۱ به این سو هشدار میدهد که مسلمانان آن کشور را تصرف خواهند کرد.

مسلمانان فقط پنج در صد و متباقی نفوس آن کشور را مسیحیان و روح پرستان تشکیل میدهد.

این راهب بودایی در سال ۲۰۰۳ به جرم راه اندازی آشوب های مرگبار علیه مسلمانان زندانی شد اما در سال ۲۰۱۲ بر اساس برنامۀ عفو عمومی آزاد گردید.

این راهب تندرو پس از رهایی از زندان، مبارزه را تحت نام ۹۶۹ راه اندازی کرد.
بر حسب اعتقاد بودایی ها از طریق این شماره او خواستار تحریم تجارت های مسلمانان شد.

منتقدین میگویند که مبارزۀ ۹۶۹ توسط بودایی های افراطگرای منحیث دلیلی برای خشونت علیه مسلمانان استفاده شده است، اما اوی راتو آن را رد میکند.

درگیری های مرگبار میان بودایی ها و مسلمانان در جریان سال گذشته بیش از ۲۰۰ کشته بر جا گذاشت که اکثریت آنها را مسلمانان تشکیل میداد. در تازه ترین ناآرامی ها در برمای مرکزی شمارۀ ۹۶۹ بر ملکیت های تخریب شده و مساجد به آتش کشیدۀ مسلمانان نوشته شده بود.

یه توت، سخنگوی رئیس جمهور برما میگوید که احتمالاً برخی از بودایی ها از این شمارۀ استفادۀ نادرست میکنند اما مقامات علیه سخنرانی های نفرت آمیز راهب بودایی اقدام نخواهند کرد.

او میگوید که اگر شکایاتی برضد این راهب درج گردد، پس از آن انجمن مذهبی " سنگها مها نایک" باید سخنرانی های او را مرور و بررسی کند.

او افزود:" تا به حال ما هیچ گونه شکایت رسمی را در سنگها مها نایک از سوی کدام فرد و کدام نهادی، دریافت نکرده ایم. انجمن مذهبی سنگها مها نایک مسؤول مرور سخنرانی یا بیانیه های راهبان را به عهده دارد."

رهبران بودایی برما از اقدام در بخش دفاع از اقلیت مسلمانان و یا بر ضد این راهب، تمایل نشان نداده اند.

حتی آنسان سوچی رهبر سیاسیون مخالف و مدافق حقوق بشر به خاطر نظر اندازی این موضوع مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

تحلیل گران سیاسی میگویند که آنها در مدافع از اقلیت های مذهبی دست آورد های اندکی خواهند داشت و اگر چنین کنند، کسب حمایت اکثریت را در آن کشور از دست خواهند داد.

یکی از شهروندان برمایی از طریق مبارزات انترنتی تلاش دارد برای درج شکایت علیه مجلۀ تایمز 50 هزار امضا را به دست آورد تا تصویر چاپ شده در پوش مجله را تغیر دهد.
XS
SM
MD
LG