لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا برای اصلاحات بیشتر در برما


تقاضا برای اصلاحات بیشتر در برما

دیریک میچل، نماینده خاص ایالات متحده برای برما، از حکومت آن کشور تقاضا نموده است تا تعهد خود را برای اصلاحات بنیادی و مصالحه با مخالفین و رهایی زندانیان سیاسی و تحقیق در مورد آزار و اذیت در ساحات بود و باش اقلیت ها عملی سازد.

آقای میچل طی یک کنفرانس مطبوعاتی در رنگون اظهار داشت حکومت برما باید نگرانی های جامعه جهانی را مرفوع سازد.

آقای میچل گفت "در این ارتباط من نگرانی ها در مورد تقریباً دو هزار زندانی سیاسی، ادامه خشونت ها در مناطق اقلیت نشین و تخطی ها از حقوق انسانی آن ها را تصریح می کنم که شامل زنان و اطفال هم میشود. همچنان عدم شفافیت در روابط حکومت نظامی برما با جمهوری دیموکراتیک مردمی کوریا را خاطر نشان می سازم."

کوریای شمالی متهم به فراهم نمودن سلاح های غیر قانونی و وسایل ذروی به برما می باشد. مقامات برمایی این ادعا و نگرانی ها در مورد روابط آن کشور با کوریای شمالی را رد می کنند.

برما برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ انتخابات سراسری را بعد از ۲۰ سال راه اندازی نمود و در نهایت حزبی را که از جانب نظامیان حمایت میشود، برنده اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG