لینک های دسترسی

کانادا مسؤولیت امنیتی قندهار را به قوای امریکایی واگذار کرد


کانادا مسؤولیت امنیتی قندهار را به قوای امریکایی واگذار کرد

کانادا روز سه شنبه با انتقال رسمی مسؤولیت امنیتی در ولایت قندهار به نیروهای امریکایی، ختم مأموریت محاربوی اش را در افغانستان آغاز نمود.
از جمله سه هزار نظامی کانادایی یی که تحت رهبری ناتو در افغانستان مستقر اند، به تعداد یکصد و هفده تن آنان شام سه شنبه، از قندهار عازم کانادا گردیدند.

کانادا نخستین کشور عمدۀ دخیل در جنگ افغانستان است که خروج نیروهایش را از آن کشور آغاز نمود.

مقامات کانادا اعلام داشتند که آنها در آیندۀ نزدیک، نقش حمایوی را در امور تربیوی نیرو های امنیتی افغان ایفا خواهند کرد.


XS
SM
MD
LG