لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین ضیافت رسمی برای صدراعظم کانادا پس از ١٩ سال


صدراعظم کانادا همراه با همسرش سوفی گرگویر در قصر سفید درحالی مورد استقبال بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش، میشل اوباما قرار گرفت که اعضای کابینه امریکا نیز حاضر بودند و سرود ملی دو کشور نواخته شد.

بعد از معاینه گارد تشریفات و ادای احترام، آقای اوباما به صورت رسمی از آقای ترودو استقبال نمود.

رئیس جمهور ایالات متحده گفت همزمان با داشتن مرزهای مشترک بین دو کشور، ایالات متحده و کانادا دارای ارزشهای مشترک زیادی نیز می باشند.

آقای اوباما افزود: "در سایه ارزش های مان، ما می توانیم با هم برای پیشرفت توسعه بشری در سراسر جهان کار بیشتری انجام دهیم. از نجات یک طفل از مرض قابل علاج گرفته تا روشن ساختن خانه یک متعلم در افریقا می توانیم باهم کار مشترکی را انجام دهیم. ما منحیث کانادایان و امریکایان به شرافت انسانی به دیده احترام می نگریم."

از صدر اعظم کانادا و همسر وی در قصر سفید توسط آقای اوباما و میشیل اوباما استقبال گرم صورت گرفت.
از صدر اعظم کانادا و همسر وی در قصر سفید توسط آقای اوباما و میشیل اوباما استقبال گرم صورت گرفت.

صدر اعظم ترودو نیز با اظهار احساسات مشابه گفت که تا امروز روابط میان دو ملت تا این اندازه مهم نبوده است و آنها با کار مشترک خود می خواهند اهداف مشترکی را بدست بیاورند.

آقای ترودو گفت: "ما در جریان تاریخ کشور های مان با چالش های بزرگی مواجه گردیده ایم. در حالی که ما در مورد بسیاری از چیز ها وحدت نظر داریم، و دربرخی از موارد کم اختلاف داریم، ما برای هدف مشترک خود متحد باقی می مانیم."

به تعقیب مراسم استقبال از صدر اعظم کانادا، هر دو رهبر در قصر سفید مذاکرات محرمانه ای داشتند. آنها هم چنان طوری که توقع می رفت روی توافقات محیط زیست و مقررات کنترول سرحدات نیز بحث کردند تا عبور و مرور به هردو کشور آسانتر گردد.

پنجشنبه شب آقای اوباما و میشل اوباما دهمین ضیافت رسمی را به افتخار آقای ترودو ترتیب دادند که بعد از ١٩٩٧ این اولین ضیافت در نوع خود می باشد.

XS
SM
MD
LG