لینک های دسترسی

رهبر قوای کانادایی در افغانستان از کار برطرف شد


رهبر قوای کانادایی در افغانستان از کار برطرف شد

رهبر قوای کانادایی در افغانستان، به علت ادعای داشتن روابط نادرست خصوصی، از سمت قومانده بر طرف شده است.

اردوی کانادا میگوید جنرال دانییل مینارد را از سمت قومانده ۲۵۰۰ عسکر کانادایی در افغانستان بر طرف نموده است.

اردو میگوید ادعا علیه مینارد را تحت تحقیق قرار داده است. در مورد جزییات بیشتری ارائه داده نشده است.

اردوی کانادا میگوید، تا زمانیکه جنرال دین میلنیر سمت قومانده را رسما به عهده میگیرد، جنرال جان وانسی، رهبر سابق قوا کانادایی در افغانستان، موقتا قومانده قوا را به عهده خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG