لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد ضمنی عبدالله از غنی


عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت افغانستان، حین سخنرانی در مراسم معرفی فضل الدين عيار به حيث والى جدید ولايت پروان

عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت افغانستان، روز یکشنبه گفت که "انحصارگری" در آن کشور راه حل مشکلات نیست.

آقای عبدالله بدون اینکه از فرد مشخصی نام ببرد، گفت "امروز هم اگر درس نگرفته باشیم و به دنبال انحصار گری و تجرید مردم باشیم، با بی اعتنایی به خواست های مردم برخورد کنیم، پراگندگی که {موجود} است، آنرا مسوولیت دیگران بدانیم، خود را بری ازتمام مشکلات بدانیم ، این راه حل نیست."

ظاهراً انتقاد آقای عبدالله از رئیس جمهوری محمد اشرف غنی بود، زیرا وی از تطبیق نشدن توافقنامۀ حکومت وحدت ملی یاد کرد و گفت "اگر همۀ ما به آن {توافقنامه} اعتنا می کردیم و آنرا تطبیق و عملی می کردیم، امروز مشکلات مردم افغانستان به مراتب کمتر بود."

رئیس اجراییه عبدالله و مخالفان سیاسی رئیس جمهوری افغانستان، بارها به گونۀ صریح و گاهی هم ضمنی، رئیس جمهوری غنی را به انحصار قدرت متهم کرده اند، اتهامی که از سوی ارگ رد شده است.

آقای عبدالله که در مراسم معرفی فضل الدين عيار، والی جدید پروان، سخنرانی می‌کرد، از پیامدهای ناگوار ادامۀ وضعیت کنونی هشدار داده گفت "اگر خود را محور همه مسایل فکر کنیم و مردم افغانستان را وسیله فکر کنیم، کار به جایی نمی رسد."

آقای عبدالله در حالی این اظهارات را بیان داشته است که اختلافات میان جمعیت اسلامی، حزبی که خود را شریک پنجاه در صدی حکومت می خواند، همچنان تشدید یافته است. با آن که آقای عبدالله در برکناری نافرجام والی بلخ از موقف جمعیت حمایت نورزید، اما انتقادات وی می تواند فشارها بر ریاست جمهوری را بیشتر سازد.

XS
SM
MD
LG