لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم آلمان کودک پناهجوی افغان را به گریه آورد


انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به خاطر پذیرش بیش از یک میلیون پناهجو هم مورد ستایش قرار گرفته و هم مورد انتقاد

ادریس، کودک پناهجوی افغان همراه با پدرش دو شنبه شب در اجلاس حزب محافظه کار دموکرات مسیحی در منطقۀ هایدلبرگ اشتراک کرده بود.

در این اجلاس، ناگهان ادریس کوچک به لسان آلمانی خطاب به صدراعظم آلمان گفت "تشکر از شما، خانم مرکل".

در پاسخ صدراعظم آلمان گفت "خوب لسان آلمانی آموخته اید،" و در ادامه گفت "تمرین لسان آلمانی ات را حفظ کن".

ادریس بار دیگر به لسان آلمانی به خانم مرکل گفت " می توانم یکبار دستان تان را لمس کنم".

خانم مرکل از میز خطابه اش پائین آمد تا با ادریس عکس بگیرد.

تصاویر ویدیویی نشان می دهد که حین عکس گرفتن با خانم مرکل، ادریس کوچک اشک هایشرا را پاک می کند.

ادریس کوچک حین عکس گرفتن با صدراعظم آلمان، اشک های اش را پاک می کرد
ادریس کوچک حین عکس گرفتن با صدراعظم آلمان، اشک های اش را پاک می کرد

در دو سال گذشته، بیش از یک میلیون پناهجو که از اکثر آنان از کشور های جنگ زده مثل افغانستان، سوریه و عراق می باشند، به آلمان سرا زیر شدند. صدراعظم آلمان به خاطر پذیرش پناهجویان از کشور های جنگ زده هم مورد ستایش قرار گرفته و هم مورد انتقاد.

در آخرین مورد، اوایل صبح دو شنبه قبل از صحبت خانم مرکل با ادریس کوچک، اعضای نا راضی حزب اش از وی خواستند تا به دلیل اشتباه اش در مورد پذیرش پناهجویان، استعفا بدهد.

XS
SM
MD
LG