لینک های دسترسی

Breaking News

برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی صحت اطفال در کابل


برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی صحت اطفال در کابل

نخستین کنفرانس بین المللی برای صحت اطفال به ابتکار وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال و شبکه انکشافی آغاخان امروز در هوتل کابل سرینا برگزار شد.

دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه در افتتاح کنفرانس درمورد دست آورد ها، آزمون ها و برنامه های آن وزارت در مورد صحت اطفال صحبت نموده گفت: "اکثریت ما شاهد مرگ اطفال در خانوادها و فامیل های اقارب و دوستان خود از سبب امراض که بخوبی قابل وقایه است، میباشیم که این امر قلب هر انسان با احساس را نهایت می رنجاند وباید ماهمه دست اندرکاران صحت و طبابت دست بدست هم داده و در راستایی بهبود صحت اطفال خود بیشتر تلاش نمائیم".

سرپرست وزارت صحت عامه علاوه نمود که اخیراً پیشرفت های قابل ملاحظۀ در کاهش مرگ و میر اطفال بوجود آمده است.

بیانیه مطبوعاتی وزارت صحت عامه حاکی است چند سال قبل از هر چهار طفل زیر سن پنج سال یک طفل هلاک می شد و اکنون از هر شش طفل زیر سن پنج سال یک طفل جانش را از دست می دهد.

دوکتور ثریا دلیل، کاهش مرگ و میر اطفال و مادران را نه تنها پیشرفت صحی در کشور عنوان نمود، بلکه آنرا در زمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور نیز مهم تلقی کرده و از نهاد های دولتی و غیر دولتی خواست تا در بهبود وضعیت اطفال و مادران تلاش مزید نمایند.

در کنفرانس صحت اطفال تعداد دیگری از متخصصین داخلی و بین المللی در بخش صحت اطفال صحبت نموده، نظریات، پیشنهادها و طرح های شان را درباره بهبود صحت اطفال و جلوگیری از مصاب شدن آنها به امراض ارایه نمودند.

این اولین کنفرانس طبی بین المللی میباشد که بعد از سال های طولانی در افغانستان برگزار میگردد که به صحت اطفال بعد از سه دهه گذشته می پردازد.

بیانیه مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان حاکی است کنفرانس مذکور با حضور نزدیک به 250 شرکت کننده گان به شمول 16 متخصص بین المللی و نماینده گان مراقبت های صحی از 34 ولایت کشور، متخصصان امراض اطفال را قادر خواهد ساخت تا تحقیقات جدید شانرا در مورد صحت اطفال با یکدیگر شریک سازند.

XS
SM
MD
LG