لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش سرطان در بین اطفال و نوجوانان


سازمان صحی جهان میگوید ارقام تازۀ اطفالی که در جهان به سرطان دچار شده اند، نشاندهندۀ ۱۳ فیصد افزایش در دو دهۀ اخیر است.

نتایج یک تحقیق ادارۀ بین المللی برای پژوهش سرطان مستقردر لیون فرانسه نشان میدهد که از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۰ رقم سرطان در اطفال تا سن ۱۴ ساله، درهرسال ۱۴۰ در هر یک میلیون نفر بود.

تا سالهای ۱۹۸۰ شیوع سرطان در بین اطفال سالانه ۱۲۴ طفل از هر میلیون فردی بود که به سرطان مصاب میشدند.

ایوا ستیلیافور از موسسۀ نظارت بر سرطان (آِ ای آر سی)، مربوط سازمان صحی جهان میگوید سرطان های سینه، روده، و پروستات در بین بزرگسالان بیشتر به اساس تغیرات ناگهانی جنتیکی صورت میگیرد که به مرور زمان تجمع می کند. اما چون در اطفال نسبت به کلان سالان انواع بیشتر سرطانها بروز می کند ازین سبب مربوط به تمایلات جنتیکی بوده می تواند.

وی میگوید نوعی که در صدر فهرست سرطان اطفال قرار دارد، سرطان خون است که در همه مناطق جهان به مشاهده رسیده است. بدنبال آن در اکثر کشور های غنی سرطان های سیستم اعصاب و در کشور های کمتر غنی و نادار سرطان غدوات لمفاوی بیشتر دیده میشود.

اعداد و شمارشی که از ١٥٣ مرکز ثبت نام در شصت و دو کشور، ریاست ها و مناطق جهان جمع آوری شده است ده درصد اطفال جهان را در برمی گیرد.

ثبت اطلاعات در مورد سرطان اطفال در کشور های غربی، بشمول ایالات متحده بهتر میباشد. در آن کشور ها اطلاعات اطفال مریض صد فیصد ثبت ونگهداری میشود. حدود ۵ فیصد از اطلاعاتی که در تحقیق کار گرفته شده از کشور افریقایی و آسیایی جمع آوری گردیده است. به گفته این مامور سازمان صحی جهان در کشورهایی که منابع کمتری دارند بسیاری از سرطانها به درستی تشخیص نمی شود زیرا سطح اگاهی کم بوده و وسایل ضروری را در اختیار ندارند.

اما ایوا ستیلیافور تأکید مینماید که جمع آوری اطلاعات در زمینه بسیار اهمیت دارد ومیگوید ما باید بدانیم که ارقام سرطان در اطفال در سالهای آینده چقدر خواهد بود تا برای مراقبت این اطفال، بشمول مصارف آن آمادگی داشته باشیم.

ادارۀ آی ای آر سی برای اولین بار سوابق سرطان را در بین نوجوانان بین سنین ۱۵ و ۱۹ نیز تهیه نموده است. شیوع سرطان در این سنین، ۱۷۵ در هر میلیون از نوجوانان بوده و سرطان لیمفاوی و سرطان جلدی نوع میلانوما در صدر فهرست سرطان ها قرار دارد.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احدعزیززاده

XS
SM
MD
LG