لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج یک میلیون محصل در چیلی


احتجاج یک میلیون محصل در چیلی

محصلین، متعلمین و والدین آنها به تظاهرات ضد حکومت در چیلی ادامه داده، خواهان تعلیم و تربیۀ مجانی و سرمایه گذاری بیشتر در سکتور تعلیمی هستند.

فدراسون محصلین چیلی، که این راه پیمایی را تنظیم کرده بود، تخیمن زد که بیش از یک میلیون محصل و خانواده در احتجاجات، کنسرت ها و نمایشنامه ها اشتراک نموده بودند.

محصلین از سه ماه به این طرف در مخالفت با حکومت قرار دارند.

محصلین و متعلمین از حاضر شدن به صنوف سر باز زده، به خاطر تغییرات بنیادی در نحوۀ سرمایه گذاری حکومت چیلی در سکتور تعلیمی مظاهره کردند.

اکثریت احتجاجات در نهایت شکل خشونت بار را گرفته است، اما احتجاج روز یکشنبه شکل صلح آمیز داشت.

XS
SM
MD
LG