لینک های دسترسی

انجنیریان در چلی کاوش راه خروج کارگران معدن را آغاز نمودند


انجنیریان در چلی کاوش راه خروج برای ۳۳ کارگر معدن را آغاز نمودند. این کارگران در معدن طلا و مس کار مینمودند و سه هفته قبل در آن گیر ماندند.

آنها در ابتدا، کار کاوش سوراخ کوچک را آغاز نموده، و بعداً سوراخ بزرگتری را حفر خواهند کرد که از طریق آن کارگران را ذریعۀ بالون نجات اخراج مینمایند.

کار حفر، حدود چهار هزار تُن سنگ و مخروبه را داخل معدن میریزاند. کارگران معادن باید بخاطر نجات خویش، در قسمت پاک کاری معدن از سنگ های که بداخل آن میریزد، باید همکاری نمایند.

وزیر معادن چیلی هشدار داده است که کار نجات آنها ممکن سه تا چهار ماه را دربر بگیرد. ولی عده از کارشناسان میگویند، خروج آنها شاید یک تا دو ماه را در برگیرد.

XS
SM
MD
LG