لینک های دسترسی

Breaking News

چین به افریقا شصت میلیارد دالر کمک تعهد کرد


رییس جمهور چین نشستی را با اشتراک رهبران بیشتر از ۵۰ کشور افریقایی در بیجینگ دایر کرد که بخشی از کنفرانس «همکاری بین چین و کشورهای افریقایی» بود.

یک روز قبل از این نشست ، چین ۶۰ میلیارد دالر را برای تمویل پروژه ها در افریقا به شکل مساعدت، سرمایه گذاری و قرضه تعهد کرد. چین با این امداد به افریقا به مساعی پیوند دادن آینده اقتصادی آن قاره به خود کمک می کند.

رئیس جمهور چین گفت بسته جدید شامل کمک ۱۵ میلیار دالری، در کنار قرضه های بدون سود و با سود ناچیز و صندوق مالی ویژه برای توسعه افریقا می باشد. رئیس جمهور شی همچنین اتهامات دیپلماسی "تله بدهی" توسط چین را رد کرد.

شی جینپینگ، رئیس جمهور چین گفت "قرضه بدون سود حکومت چین با موعد پرداخت ختم سال ۲۰۱۸ برای کشورهای افریقایی فقیرتر مقروض خواهد بود، و همچنین برای توسعه کشورهای درحالی انکشاف در کشورهای جزیره ای کوچک قاره افریقا خواهد بود."

رئیس جمهور شی گفت که کشورش مصمم است تا نیت خود را تحمیل نکند / در امور داخلی افریقا مداخله نکند و نه هم با پیشنهاد حمایت از آن قاره به آن هر گونه پیوند سیاسی بدهد.

رئیس جمهور چین گفت "چین همچنین واردات خود از افریقا به ویژه برای محصولات غیر منابع طبیعی، و بیمه اسناد اعتباری نهادهای مالی افریقایی در چین را تسهیل خواهد کرد."

این بسته امدادی بر علاوه یک تعهد ۶۰ میلیارد دالری چین است که رئیس جمهور آنکشور در نشست قبلی بین چین و افریقا آن را در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد. سریل رامافوسا، رئیس جمهور افریقای جنوبی که در کنفرانس همکاری چین و افریقا می گوید تمرکز بر بهبودی های قابل توجه به تساوی زندگی برای افریقاییان است.

رئیس جمهور افریقای جنوبی گفت "کنفرانس همکاری چین و افریقا از لحاظ ارزش و عملکرد و تاثیراتی که بر کشورهای افریقایی دارد، دیدگاه استعمارگری جدید در افریقا را رد می کند چنانچه که منتقدین مان به ما باور خواهند داشت."

بر طبق اطلاعات مرکز مطالعات پیشرفته بین المللی پوهنتون جانس هاپکینز در واشنگتن، چین حدود ۱۴۰ میلیارد دالر به کشورهای افریقایی بین سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ قرضه داده است.

سیاست نزدیک شدن چین به افریقا با هدف ایجاد پیوندهای تجارتی، سرمایه گذاری و سیاسی با کشورهایی است که به طور اغلب از سوی ایالات متحده و کشورهای غربی مورد غفلت قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG