لینک های دسترسی

چین موافق گفتگو با ایران و مخالف تعزیرات بر آن کشور


چین موافق گفتگو با ایران و مخالف تعزیرات بر آن کشور

چین می گوید که با عملی شدن تعزیرات علیه ایران نگرانی های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته یی ایران به یک حل بنیادی دست نخواهد یافت.

"هونگ لی" سخنگوی وزارت خارجه چین این تبصره را به روز پنجشنبه بعد از آن ایراد نمود که یک روز قبل آن، شماری از کشور های غربی گفتند در صورتی که تهران از همکاری با مفتشین هسته یی ملل متحد امتناع کند، با مجازات اضافی روبرو خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که آن کشور از گفتگو مذاکره طرفداری می کند.

بریتانیا، فرانسه، و جرمنی امکان تعزیرات اضافی ملل متحد را علیه ایران پس از آن مطرح نمودند که اداره بین المللی انرژی هسته یی گزارشی را منتشر نمود که در آن گفته شده شواهد موثقی از تلاشهای ایران برای طرح سلاح هسته یی موجود است.

گزارش این اداره که به روز سه شنبه انتشار یافت، نگرانی های جدیی را در مورد برنامه هسته یی ایران منعکس نموده و گفته است، با وجود آنکه شماری از اجزای این برنامه کاربرد های غیر نظامی دارد، با آنهم بخش های دیگر آن به سلاح هسته یی مرتبط می باشد.

قدرت های غربی می گویند آنان از اینکه ایران با سلاح هسته یی مسلح گردد ، جلوگیری می نمایند، اما تهران اصرار می ورزد که برنامه اتمی آن کشور برای مقاصد صلح آمیز می باشد.

شورای امنیت ملل متحد پیش از این در چهار مرحله تحریماتی را علیه ایران وضع نموده است. چین و روسیه که اعضای دایمی شورای امنیت می باشند تاکنون علاقمندی اندکی را برای وضع تعزیرات بیشتر نشان داده اند.

XS
SM
MD
LG