لینک های دسترسی

چین برای خویشتن داری در قبال بحران کوریا وارد اقدام شد


چین برای خویشتن داری در قبال بحران کوریا وارد اقدام شد

چین برای نشان دادن خویشتن داری از خود در آرام ساختن آنچه کشیدگی بسیار زیاد خطرناک در شبه جزیره کوریا نامید، برای فشار بر کوریای شمالی و کوریای جنوبی، به روز شنبه وارد اقدام شد.

چین سفرای دو کشور را احضار کرد تا مراتب نگرانی خود درمورد پلان های کوریای جنوبی به خاطر تمرینات توپخانه یی پنج روزه از یک جزیره یی که ماه گذشته بر کوریای جنوبی گلوله باری شد، وهمچنین وعده کوریای شمالی به حمله متقابل حتی شدیدتر از ماه قبل درصورت اجرای مانور نظامی، اظهار نماید.

XS
SM
MD
LG