لینک های دسترسی

تظاهرات ضد چین در هانگ کانگ


تظاهرات ضد چین در هانگ کانگ

صد ها تن روز یکشنبه در هانگ کانگ دست به راه پیمایی زده و رهایی "تا لیو ژیاوبو"، مخالف حکومت چین را مطالبه نمودند تا وی بتواند جایزۀ صلح نوبل را بدست آورد.

حدود صد احتجاج کننده، با حضور قوی پولیس، به صوب دفتر ارتباطات چین ، به طرفداری آقای لو ، راه پیمایی نمودند. او اولین برنده از چین می باشد که این افتخار بین المللی را بدست آورده است.

احتجاج کنندگان همچنان از چین انتقاد نمودند که خانم وی را در قید نظر بند قرار داده است. حکومت چین هراس دارد که طرفداران حقوق بشر مبادا در مراسم اعطای جایزۀ نوبل در اوسلو اشتراک کند.

"لیو"، نویسندۀ مجوزه مسمی به " فصل هشتم " می باشد که مطالبۀ اصلاحات سیاسی و احیای آزادی ها را در چین مینماید.

XS
SM
MD
LG