لینک های دسترسی

Breaking News

اهمیت همکاری چین، پاکستان و افغانستان در امنیت منطقه


جانان موسی زی، سفیر افغانستان در پاکستان

مشاهد حسین سید، رئیس انستیوت چین پاکستان که رئیس کمیته امور دفاعی سنای پاکستان نیز می باشد تدویر کنفرانس سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان را یک ابتدای خوب توصیف نموده و می گوید که همکاری میان چین، پاکستان و افغانستان به تعقیب خروج قوای ناتو از افغانستان اهمیت بسزایی دارد.

مشاهد حسین سید در اجلاس روز اول کنفرانس گفت که وضعیت بد امنیتی درمنطقه علامت خوبی برای افغانستان و پاکستان شده نمی تواند و عواقب آن برای امنیت و استحکام منطقه نامطلوب است.

مشاهد حسین گفت: "ما در سی و پنج سال گذشته از سال ١٩٧٩ بدین سو در معرض طوفان قرار داشته ایم، ازین سبب مقدرات ما باهم گره خورده و ما منافع مشترک در صلح، ثبات و امنیت داریم."

مشاهد حسین افزود، منافع بین المللی درمنطقه رو به کاهش می رود و جامعه بین المللی به شمول امریکا تمام توجه خود را به صوب شرق میانه معطوف داشته است. او گفت که اکنون لازم است تا چین، پاکستان و افغانستان باید باهم یک جا کار کنند.

به این ارتباط جانان موسی زی، سفیر افغانستان در پاکستان گفت که حکومت جدید افغانستان در داخل افغانستان و به شمولیت خود افغان ها برای برقراری صلح در کشور روند گفتگوی مستقیم با مخالفین را ادامه می دهد.

آقای موسی زی به ادامه گفته است که همکاری های مفید میان کشورهای همسایه و منطقه و برقراری فضای اعتماد در میان آنان یکی از پالیسی های مهم دولت افغانستان می باشد و این کشور بر دوام این پالیسی تاکید می ورزد.

آقای موسی زی گفت: "افغانستان به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که از خاک کشورش برضد صلح، ثبات و امنیت کشورهای همسایه استفاده شود. این یک ضمانت ما در برابر همسایگان ما و کشورهای منطقه است. ما خاصتا به این نکته زیاد تاکید می کنیم چون امنیت و ثبات همه ما از هم دیگر قابل تفریق نیست و این مسئله برای همه یکسان مهم است."

سفیر چین در پاکستان گفت که چین برای ثبات و پیشرفت افغانستان در منطقه نقش مهم خود را ایفا خواهد کرد. او "چین به این عقیده است که مصالحه ملی اجتناب ناپذیر است که ازین طریق افغانستان می تواند به ثبات و رفاه دست یابد."

سفیر چین گفت که غیر از این کدام راه دیگری برای افغانستان وجود ندارد و جامعه بین المللی باید در این راستا با مردم افغانستان همکاری نماید.

XS
SM
MD
LG