لینک های دسترسی

متفرق ساختن احتجاج کنندگان ضد حکومت در چین


متفرق ساختن احتجاج کنندگان ضد حکومت در چین

پولیس روز یکشنبه با قدرت تمام در چندین شهر چین حضور داشت تا یک درخواست انترنتی را دفع نمایند که خواهان بروز احتجاجات طرفدار دموکراسی مانند شرق میانه شده بود.

پولیس در لباس عادی و یونیفورم در بیجنگ و شانگهای مستقر شده بود تا وضع را عادی نگهداشته و از تجمع گروه ها جلوگیری نمایند.

با چندین خبرنگار خارجی برخورد فزیکی صورت گرفته است. خبرنگار صدای امریکا و چند تن دیگر بازداشت شده، کتابچه، لوازم ثبت و تصاویر آنها ضبط گردیده است.

تا هنوز معلوم نیست که چه کسی در عقب این درخواستی غرض برگزاری احتجاج است. حکومت ارسال پیام انترنتی و تیلفونی مربوط انقلاب یاسمن را مسدود ساخته که مربوط منشای احتجاجات تونس میگردد.

XS
SM
MD
LG