لینک های دسترسی

افزایش مازاد تجارت چین؛ ماه جون 20 ملیارد دالر ثبت شده است


افزایش مازاد تجارت چین؛ ماه جون 20 ملیارد دالر ثبت شده است

صادرات و واردات چین، هر دو در ماه جون، بیشتر ازآن که توقع می رفت، بلند رفته است و مازاد تجارت کشور برای ماه گذشته میلادی تقویت یافته که 20 ملیارد دلار به ثبت رسیده است.

ارقام تجارتی گزارش شده توسط مامورین اداره گمرک بیجینگ، اولین آمار از وقتی است که چین اجازه داد تجارت آن کشور دربرابر دالر آزدانه تر باشد.

طی ماه گذشته، ارزش یون، واحد پول رایج چین کمتر از یک درصد بلند رفته است، اما ارقام نشر شدۀ روز شنبه متوقع است از چین تقاضا شود که پول رایج این کشور بیشتر تعدیل شود.

تحلیل گران اقتصادی تقابل بین اجراأت قوی جاری اقتصاد چین و مشکلات قرضه مداوم در بسیاری کشورهای اتحادیه اروپایی را متذکر شده اند که بزرگترین شریک تجارتی چین است.

XS
SM
MD
LG