لینک های دسترسی

آمادگی چین برای توفان های شدید


آمادگی چین برای توفان های شدید

چین به روز شنبه گفت که صد ها هزار باشنده مناطق سواحلی ولایات ژی جیانگ و فوجیان به خاطر نزدیک شدن طوفان سهمگین مویفا فرار نموده اند ولی امکان زیاد دارد که طوفان به پایتخت تجارتی شانگهای اصابت نکند.

این طوفان که شدت باد آن بیشتر از ۱۶۲ کیلومتر در ساعت می باشد، قرار بود در نزدیکی شانگهای بزمین رسد ولی اداره هوا شناسی چین حال می گوید که مویفا بجانب شمال بطرف ولایت شان دونگ در حرکت است و تا سه روز دیگر به بحر برسد.

برای آمادگی با این طوفان بیشتر از ۱۰۰ پرواز لغو شده و به هزار کشتی در سواحل شرقی چین به بنادر فرا خوانده شده اند.

XS
SM
MD
LG