لینک های دسترسی

Breaking News

چین تندروان مستقر در پاکستان را ملامت می کند


چین تندروان مستقر در پاکستان را ملامت می کند

مقامات محلی چین افراطیون اسلامی را که در پاکستان آموزش دیده اند، به خشونت های تازه در منطقۀ متشنج ژینگجیانگ متهم می سازند.

مقامات به روز دوشنبه در شهر کشگر گفتند که یک گروه مسلح دهشت افگن به روز یکشنبه بر یک رستوران هجوم بردند. مهاجمین مالک و گارسون رستوران را کشته و آن را به آتش کشیدند.

مقامات افزودند که مهاجمین بعد تر مردم را در جاده با چاقو آماج قرار داده، چهار نفر را کشته و ۱۲ تن را مجروح ساختند.

حرکت اسلامی شرق ترکستان یک گروه ممنوعه در چین است که خواهان استقلال از ژینگجیانگ می باشد.

XS
SM
MD
LG