لینک های دسترسی

چین تندروان مستقر در پاکستان را ملامت می کند


چین تندروان مستقر در پاکستان را ملامت می کند

مقامات محلی چین افراطیون اسلامی را که در پاکستان آموزش دیده اند، به خشونت های تازه در منطقۀ متشنج ژینگجیانگ متهم می سازند.

مقامات به روز دوشنبه در شهر کشگر گفتند که یک گروه مسلح دهشت افگن به روز یکشنبه بر یک رستوران هجوم بردند. مهاجمین مالک و گارسون رستوران را کشته و آن را به آتش کشیدند.

مقامات افزودند که مهاجمین بعد تر مردم را در جاده با چاقو آماج قرار داده، چهار نفر را کشته و ۱۲ تن را مجروح ساختند.

حرکت اسلامی شرق ترکستان یک گروه ممنوعه در چین است که خواهان استقلال از ژینگجیانگ می باشد.

XS
SM
MD
LG