لینک های دسترسی

توقف فعالیت دستگاه تفحص نفت چین


توقف فعالیت دستگاه تفحص نفت چین

رسانه های دولتی چین به روز یک شنبه حاکی است مقامات، امر توقف فوری دستگاه تفحصات نفت را در ساحل دالیان، در شمال شرق چین، بعد از آن صادر نمودند که هزاران تن در خارج دفاتر دولتی تجمع نموده، خواهان تغییر موقعیت آن دستگاه شدند.

آژانس خبررسانی دولتی سنهوا گفت، مقامات نیز تقاضای انتقال آن دستگاه را به خارج از شهر تقاضا نموده اند.

سنهوا از تجمع ۱۲۰۰ تن در آن ساحه خبرداد. در آن جریان میان احتجاج کنندگان و پولیس تنش صورت گرفت ولی به کسی آسیب نرسید.

XS
SM
MD
LG