لینک های دسترسی

Breaking News

توقف فعالیت دستگاه تفحص نفت چین


توقف فعالیت دستگاه تفحص نفت چین

رسانه های دولتی چین به روز یک شنبه حاکی است مقامات، امر توقف فوری دستگاه تفحصات نفت را در ساحل دالیان، در شمال شرق چین، بعد از آن صادر نمودند که هزاران تن در خارج دفاتر دولتی تجمع نموده، خواهان تغییر موقعیت آن دستگاه شدند.

آژانس خبررسانی دولتی سنهوا گفت، مقامات نیز تقاضای انتقال آن دستگاه را به خارج از شهر تقاضا نموده اند.

سنهوا از تجمع ۱۲۰۰ تن در آن ساحه خبرداد. در آن جریان میان احتجاج کنندگان و پولیس تنش صورت گرفت ولی به کسی آسیب نرسید.

XS
SM
MD
LG