لینک های دسترسی

هشدار به چین از الگوپذیری نظام سیاسی به شیوه غرب


سینهوا، خبرگزاری دولتی چین به تاریخ اول ماه اگست با نشر مقاله یی گزارش داد که اگر چین دستخوش آشوب و هرج و مرج شود، نظام سیاسی این کشور به شیوۀ غم انگیزتر از شوروی به پایان خواهد رسید.

مقاله های بیشتری که چند روز بعد در صفحۀ نخست The People’s Daily به نشر رسید، هشدار دهندۀ خطر نظام سیاسی به سبک ایالات متحده در چین بود.

در آن مقاله ها، نویسنده دربارۀ تضاد موجود در قانون اساسی ایالات متحده نوشته است. در این مقالات همواره در بارۀ آزادی و دمکراسی صحبت شده اینکه عمدتاً به جای مردم عادی از سرمایه داران حفاظت می کند.

نویسنده می نگارد که دلیل عمدۀ سقوط اتحاد جماهیر شوروی وقت، تاحدودی، به خاطر تصمیم کلیدی رهبران مانند بوریس یلسن و میخایل گورباچوف صورت گرفت که تحت پوشش دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی - تغییرات اساسی و بنیادی را دنبال کردند.

این نوشته ها به بسیاری خوانندگان ناآشنا بود. اما تحلیلگران می گویند که این مقاله کم از کم انعکاس دهندۀ افکار شامل برخی از رهبران چینی – احتمالاً به شمول شی جینپینگ، رئیس جمهور جدید آن کشور می باشد.

هو پینگ مدیر مسئول نشریۀ Beijing Spring مستقر در نیویارک است که در مورد سیاست چین می نگارد. او می گوید که آنچه در روزنامه های چین به نشر رسیده بازتاب دهندۀ یک عضو واحد حزب کمونیست چین نمی باشد.

هو پینگ می گوید: "به نظر من مقاله سینهوا و سلسلۀ از مقاله های که در سایر روزنامه ها به نشر رسید و حکومت متکی بر قانون اساسی و دمکراسی را مورد حمله قرار داد، واضحاً انعکاس کنندۀ نظریات و دیدگاه یک شخص خاص حزب کمونست چین نمی باشد. تا حدی زیادی بازتاب دهندۀ نظریات شخص رئیس جمهور آقای شی می باشد."

آقای هو تعریف خودش را از دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی – نظام سیاسی که در مقاله های چینی تحت انتقاد قرار گرفته – بیان می دارد.

"توضیح نسبتاً سادۀ اصطلاح چینی ژیان – ژنگ یک نظامی است که محدودیت ها را بر مقامات حکومتی در حالی وضع می کند که فضا را برای شهروندان باز می گذارد؛ به این معنی که یک خط واضحی میان حقوق حکومت و حقوق شهروندان ترسیم می کند."

آردور والدرون، پروفیسور تاریخ و روابط بین المللی در دانشگاه پنسلوانیا می گوید که این مقاله ها تاکید بیشتر عناصر موجود در چین را روی دمکراسی نشان داد.

نقد قانون اساسی امریکا

والدرون می گوید: "یک تعداد مقاله ها بودند که قانون اساسی ایالات متحده را مورد انتقاد قرار دادند، تنها توضیحات که در آن مقاله های داده شده این است برخی افرادی اند که در بارۀ قانون اساسی ایالات متحده صحبت می کنند؛ این مقاله ها به صورت تصادفی در رسانه های چین به نشر نمی رسد."

اما چینگ لی، پژوهشگر چینی در مرکز پژوهشی بروکنگز می گوید که بحث سیاسی در میان - نشانه های از اقتصاد بطی چین با ظهور مجدد مشکلات اجتماعی آن کشور همزمان می باشد. او می گوید که این مقاله ها حتی اگر از جانب شخص رئیس جمهور چین هم تایید نشده باشد، نگران کننده می باشد.

آقای والدرون می گوید تا هنوز هم روشن نیست که آیا رهبرای چین این نیرو و دیدگاه را دارند تا تحول ملی را که بعد از مرگ ماو زیدونگ بانی حزب کمونست چین آغاز شده، به پایۀ اکمال برسانند.

والدرون می گوید: "همیشه می گویم – از زمان اصلاحات ماوو به این طرف – در قدم نخست کار های را ساده یی را انجام داده اند که پیامد های خوبی را هم در قبال داشت. اگر می خواهند که کشور شان در راه پیشرفت و ترقی گامزن شود، باید همانا ده درصد اصلاحات واقعاً مشکل را روی دست گیرند که در زمان مائو پیشنهاد شده بود."

تا هنوز هم بسیار زود است دیده شود که آقای شی، رئیس جمهور جدید چین، آن کشور را به کدام سمت رهبری می کند. اما آنچه روشن و واضح است این است که حزب کمونست چین با بحث ها در مورد آیندۀ چین - به شکل فزاینده یی آن نگران به نظر می رسد.

گزارشگر: ناتالی لیو، خبرنگار صدای امریکا
برگردان دری: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG