لینک های دسترسی

Breaking News

تلاشهایی که محو کولرا را تا ٢٠٣٠ ممکن میسازد


واکسین از طریق دهن یکی از شیوه های ساده در راه برد محو کامل کولرا تا ٢٠٣٠ می باشد

ستراتیژی جدیدی طرح شده مرگ و میر ناشی از کولرا را تا ٢٠٣٠ با هدف قرار دادن مناطق آسیب پذیر با ذرایع ساده و موثر تا نود درصد کاهش خواهد داد.

سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که کولرا سالانه ٩٥ هزار تن را به کام مرگ می برد، و سه ملیون دیگررا متاثر ساخته و خسارۀ سالانه آن به اقتصاد جهان تا دوملیارد دالر تخمین می شود.

به گفته سازمان جهانی صحت بروز منازعات، تغیرات اقلیم و ازدیاد جمعیت از عواملی است که می تواند در آینده به مشکل کولرا بیفزاید. در حال حاضر ۴٧ کشور از کولرا متاثر بوده، و در بیست کشور دیگر گاه و بیگاه شیوع می یابد.

پیتر سلاما، آمر بخش موارد اضطرای صحی سازمان جهانی صحت میگوید که مناطق آسیب پذیر در برابر مرض مهلک کولرا با آنکه کوچک اند اما خطربالقوه گسترش ازین مناطق بطور دایم بیشتر می باشد، و ازین مناطق است که زندگی انسانها تهدید میشود.

سلاما می گویدبرای این که وضع روشن شده بتواند باید گفت که در کشورهای افریقایی جنوب صحرای اعظم، در حدود چهل تا هشتاد ملیون انسان زندگی دارد که بیشتر آن مواجه با خطر کولرا می باشد.

شیوه های ساده، اما موثر ضد کولرا

او می گوید صرفا با توجه خاص به وضع حفظ الصحه، نظافت و آب درین جا این کار می تواند سهم ارزنده ای در کنترول این مرض داشته باشد."

سلاما به صدای امریکا گفت نقشه راه یا مشی محو کولرا همین اکنون در برخی از مناطق بحرانی از لحاظ کولرا جریان دارد.

او افزود"بطور مثال، ما دیده ایم که در شمال نایجریا درایالت بورنو در میان جمعیتی از بیجا شدگان استفاده از واکسین از طریق دهن موثر بوده است."

او گفت این میتود سبب شده است که درین منطقه جنگ زده نایجریا کاهشی در تعداد واقعات مصاب شدن به کولرا رو نما شود.

سلاما می گوید قضیه شمال نایجریا می تواند مثال و نمونه یی برای پاسخ دادن به حالت اضطرار در مناطقی باشد که خطر وقوع آن موجود است. طور مثال، او وضع ناهنجار یک ملیون از پناه جویان روهنگیایی را که اخیرا از خشونت در میانمار به بنگله دیش پناهنده شده اند، یاد آور می شود.

کارمندان مسلکی صحی می گویند ابزار های جدید به شمول واکسین از طریق دهن می تواند از مرگ و میر ناشی از کولرا بکاهد.

سازمان صحی جهان می گوید کشورهای غنی توانسته اند تا از ١٥٠ سال به این سو کولرا را در کشورهای شان در کنترول داشته باشند. ازین سبب، کشورهای روبه انکشاف نیز با بهتر ساختن وضع آب، حفظ الصحه و نظافت می توانند درین راستا به موفقیت هایی نایل شوند.

XS
SM
MD
LG