لینک های دسترسی

Breaking News

سی آی ای جاسوسان بیشتر در سرتاسر جهان می‌گمارد


جینا هسپل، رئیس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحدۀ امریکا

ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحدۀ امریکا یا سی آی ای در نظر دارد که حضور خود را در سرتاسر جهان گسترش ببخشد تا آنچه را "خلای استخباراتی" عنوان شده است، ترمیم کند و نیز با تهدید فزایندۀ قدرت‌های بزرگ چون روسیه و چین مقابله کند.

جینا هسپل، رئیس سی آی ای، دوشنبه (۲۴ سپتامبر) این گسترش فعالیت را "اولویت ستراتیژیک" خواند و گفت که آگاهی بهتر استخباراتی در مورد رقیبان ایالات متحده "مشکل ترین موضوعاتی" فرا راه سی آی ای است.

خانم هسپل گفت که با این اقدام شمار کارمندان این اداره در خارج افزایش می‌یابد و کارمندان بیشتری که به زبان های خارجی به شمول چینی، عربی، فارسی، ترکی، فرانسه‌ای و اسپانیایی سلیس باشند، در این اداره به کار گماشته خواهند شد.

رئیس سی آی ای همچنان گفت که این اداره نزدیکتر از هر وقت دیگر با متحدان امریکا در سرتاسر جهان کار خواهد کرد.

خانم هسپل به گونۀ ویژه از ناحیۀ چین ابراز نگرانی کرد و گفت "چین در راستای کاهش نفوذ ایالات متحده کار می‌کند تا اهداف خود را به پیش ببرد ... می بینیم که (چین) نفوذ خود را فراتر از منطقۀ خود در مناطقی چون افریقا، امریکای لاتین، جزایر اقیانوس آرام و جنوب آسیا گسترش می‌بخشد".

جینا هسپل گفت "از برخی تکتیک‌های آنان نگرانی داریم، پیشنهاد سرمایه گذاری و قرضه به کشورهای فقیر که شاید قادر به بازپرداخت این قرضه ها نباشند...می خواهیم آن کشورها از حاکمیت خود آگاه باشند که چگونه سرمایه گذاری خارجی را سازگاری با حاکمیت ملی شان، صرف زیربناها و ساختارهای امنیت ملی خود کنند".

XS
SM
MD
LG