لینک های دسترسی

ادامۀ تظاهرات در مصر


ادامۀ تظاهرات در مصر

قوای امنیتی مصر با احتجاج کنندگان در میدان تحریر در حالی ادامه دارد که تلاش ها غرض پراگنده ساختن مظاهره کنندگان علیه حکام نظامی جریان دارد.

پولیس و اردو روز سه شنبه به میدان هجوم بردند تا مرکز احتجاجات را تخلیه کنند. تصادم بین پولیس و احتجاج کنندگان آغاز گردید و پولیس بر آن ها گلوله باری نیز کرد.

حد اقل 12 نفر کشته شده است و بیش از 500 نفر دیگر مجروح شده اند.

حکام نظامی مصر استفاده از قوۀ نظامی را توجیه کرده، می گویند که احتجاج کنندگان عساکر را تحریک می کنند و عمارت های حکومتی را تخریب کرده اند.

هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده طی بیانیۀ گفت که رویداد های اخیر در مصر، خصوصاً برخورد با زنان تکان دهنده می باشد.

زنان احتجاج کننده بسته شدند و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند. خبرنگاران مورد اعراب قرار گرفته اند. اکنون زنان مورد حمله قرار می گیرد، برهنه می شوند و در جاده ها مورد لت و کوب قرار می گیرند.

خانم کلنتن گفت حاکم نظامی و احزاب عمدۀ سیاسی زنان را در روند تصمیم گیری دخیل نمی سازند.

XS
SM
MD
LG