لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش کانگرس امریکا برای درج شبکۀ حقانی در فهرست سازمان های دهشت افگن


هلری کلنتن، وزیر خارجه ایالات متحده

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا زیر فشار کانگرس آن کشور قرار دارد تا شبکۀ حقانی را درج فهرست دهشت افگنان کند.

هلری کلنتن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که تا تاریخ نهم سپتمبر به کانگرس خواهد گفت که ایا شبکۀ حقانی، گروه دهشت افگن اعلان شود یا خیر.

شماری از سران القاعده و گروه های مرتبط با طالبان با تحریم های ایالات متحده امریکا مواجه اند، اما کانگرس می خواهد تمامی اعضای گروه حقانی در فهرست دهشت افگنان شامل شود، زیرا این گروه در افغانستان خطر جدی را متوجه قوای امریکایی و متحدین ناتوی آن ساخته است.

در همین حال اختلاف نظر هایی در داخل اداره اوباما در مورد این موضوع وجود دارد، شماری می خواهند که شبکۀ حقانی دهشت افگن معرفی شود، اما برخی دیگر به این فکر اند که چنین اقدام عواقبی را در پی خواهد داشت.

هلری کلنتن می گوید که در حال حاضر حکومت ایالات متحده با هدف قرار دادن منابع و پرسونل شبکۀ حقانی بر اعمال فشار بر این گروه ادامه می دهد. او اضافه کرد که حکومت ایالات متحده بر پاکستان فشار می آورد تا مساعی شان را بر ضد این گروه بیشتر سازد.

پیامد ها
در صورتی که مشخص شود که این گروه ها بر ضد ایالات متحده و شهروندان آن کشور فعالیت می کنند، وزیر خارجه ایالات متحده می تواند این آنها را درج فهرست دهشت افگنی کند.

هرگاه گروه حقانی در این فهرست شامل شود، در آن صورت تلاش ها برای ختم جنگ در افغانستان با مشکل مواجه خواهد شد و پیوستن افراد این گروه را در حکومت افغانستان با دشواری مواجه خواهد ساخت و مشارکت آنها را در روند صلح کمرنگ خواهد ساخت.

اما وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که موضوع به خود افغان ها و رهبری حکومت افغانستان ربط می گیرد که راه حلی را دریافته و به این نتیجه برسند که با وضعیت چگونه برخورد کنند.

شماری از آگاهان به این باور اند که تصمیم هلری کلنتن وزیرخارجه ایالات متحده در مورد شبکه حقانی درعین حال می تواند بر روابط میان واشنگتن و اسلام آباد که به تازگی اندکی بهبود یافته است، نیز اثر افگند چون شماری از افراد این شبکه با استخبارات پاکستان رابطه دارند و آنها سعی می کنند اعضای این شبکه را در داخل حکومت افغانستان شامل سازند.
XS
SM
MD
LG