لینک های دسترسی

دیدار کلنتن با زنان افغان در جریان کنفرانس کابل


هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحد صبح روز سه شنبه قبل از اشتراک در کنفرانس بین المللی کابل، با حدود ۱۰ تن از زنان دفاع از نهاد های حقوق زنان دیدار و در مورد نقش زنان در تصمیم گیری های سیاسی گفت و شنود کرد. در این دیدار که در سفارت ایالات متحده امریکا در کابل صورت گرفت، خانم کلنتن بر ادامۀ حمایت زنان افغان و کمک برای انکشاف ظرفیت های آنها تأکید کرد.

وی گفت "ما با حمایت خود از افغانستان و مردم افغانستان، بخصوص زنان و منافع حقوق زن ادامه میدهیم. ما همچنان میدانیم که صلح و ثبات بسیار مهم است و اینکه چطور بدست میاید، باید تلاش کنیم صلح و ثبات در افغانستان به نفع همه است به خصوص زنان و کودکان تمام شود."

خانم کلنتن گفت که وی از اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی که در مصالحه حقوق همه اقشار و اقوام جامعه را در نظر میگیرند، مطمین شده و این مسئله را در بیانیۀ خود در کنفرانس کابل نیز گنجانیده است.

در این دیدار، زنان افغان نگرانی خود را بخاطر ملیشه سازی و آشتی با طالبان ابراز کردند و خواهان رسیدگی به سیستم عدلی و قضایی به جای فیصله های سنتی شدند.

آرزو قانع، یکی از فعالین حقوق زن در صفحات شمال افغانستان در مورد نقش زنان در تصمیم گیری های سیاسی کشور ابراز نگرانی کرده، گفت که باید زنان بیشتر در ساختار سیاسی افغانستان سهیم شوند.

خانم قانع گفت "میخواهیم خصوصاً در تصمیم گیری های ساختن برنامه های صلح و برنامه های که جریان دارد زنان نقش داشته باشند."

خانم کلنتن گفت وی جهت اشتراک به کنفرانس بین المللی کابل آمده تا حمایت کامل کشورش را از افغانستان تصریح نماید.

در این دیدار، کیتی هشت، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا نیز حضور داشت .

XS
SM
MD
LG