لینک های دسترسی

تماس کلنتن با جوانان عرب


تماس کلنتن با جوانان عرب

هلری کلنتن وزیر خارجه ایالات متحده به روز سه شنبه بیانیۀ را ایراد نمود که یکی از جامع ترین بیانات یک عضو حکومت اوباما در ارتباط به تغیرات اخیر در شرق میانه بود.

وزیر خارجه ایالات متحده در نشست سالیانۀ ایالات متحده با جهان اسلام، که برای اولین بار در واشنگتن برگزار شده است، بیانیۀ را ایراد نمود.

دربین حضار نمایندگان و رهبران تجارتی کشور های اسلامی و دیپلومات های اسبق ایالات متحده حضور داشتند.

خانم کلنتن اظهار داشت آنچه را که وی میخواند، آرام آرام رو به گرمی میرود. وی افزود که "برای اولین بار طی ده ها سال، زمینه حقیقی برای یک تغییر پایدار مهیا شده است. فرصت حقیقی برای مردم تا صدایشان شنیده شود و به اولویت هایشان رسیدگی شود."

هلری کلنتن گفت جوانان عرب به جهانیان نشان دادند که آنان هم با اشتیاق تمام انسان های جهان برای آزادی، جاه و مقام انسانی و فرصت ها، شریک میباشند.

خانم کلنتن بحیث نمونۀ از موانعی که سد راه جوانان در منطقه است از بیکاری، فقر، فساد اداری و عدم حقوق زنان و اقلیت ها تذکر داد.

کلنتن و رئیس جمهور براک اوباما هر دو در هفته های آینده بیانات عمدۀ در مورد شرق میانه ایراد حواهند نمود.

وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حکومت اوباما مسیر مشی ایالات متحده را در قبال شرق میانه تغیر داده اند، و بیشتر روی مردم و کمتر روی حکومات تمرکز نموده اند. ولی خانم کلنتن میگوید پاسخ به جنبش های دموکراسی برای هر کشور متفاوت میباشد.

XS
SM
MD
LG