لینک های دسترسی

Breaking News

تصریح تعهد امریکا بر کمک به پاکستان


تصریح تعهد امریکا بر کمک به پاکستان

در حالیکه امریکا می خواهد اعتماد مردم مشکوک پاکستان را در مبارزه علیه تندروان در افغانستان حاصل نماید، هلری کلنتن، وزیر خارجۀ امریکا کمک بیشتر از پنج صد ملیون دالر را برای آنکشور اعلان نمود.

کلنتن به روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاکستان گفت امریکا می خواهد آنچه را که وی بنیاد همکاری با پاکستان خواند، طرح نماید تا مردم پاکستان بتوانند از صلح و پیروزی که آرزو دارند، برخوردار باشند.

صبح روز دوشنبه کلنتن از انکشاف پروژه های جدید در پاکستان صحبت نمود که برای بهبودی سکتور های آب، برق، و صحت کمک می نماید.

کلنتن گفت در ابتدا موضوع آب شامل پروژه های انکشافی نبود، ولی پس از ملاقات با مردم پاکستان این موضوع در صدر پروژه ها قرار گرفت.

پروژه های امدادی جزء از هفت ملیارد و پنجصد ملیون دالر است که حکومت پاکستان را متقاعد بسازد که واشنگتن تنها توجه را به مبارزۀ پاکستان علیه طالبان و القاعده معطوف نداشته، بلکه در مورد بهبودی زندگی مردم پاکستان نیز توجه می نماید.

وزارت خارجه پاکستان به روز دوشنبه گفت افزایش همکاریی های امریکا در بخش های مختلف، در تغیر نظر مردم پاکستان در مورد امریکا بسیار مهم است.

XS
SM
MD
LG