لینک های دسترسی

Breaking News

سفر هلری کلنتن وزیرخارجۀ ایالات متحده به تاجکستان


سفر هلری کلنتن وزیرخارجۀ ایالات متحده به تاجکستان

هلری کلنتن وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به تاجکستان از کشور های همسایه افغانستان در آسیای میانه تقاضا نمود تا در بازسازی و ایجاد امنیت در آن کشور جنگ زده نقش فعال داشته باشند.

هلری کلنتن وزیرخارجۀ ایالات متحده بعد از تعهد همکاری با پاکستان به روز شنبه در جلسۀ در شهر دوشنبه گفت، وی موضوع حقوق بشر را با رهبران تاجک و ازبک به بحث خواهد گرفت.

هلری کلنتن در حالی میخواهد با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ملاقات نماید که وی به نقض حقوق بشر متهم است، ولی وزیرخارجۀ ایالات متحده میگوید، عدم ارتباط به معنی عدم نفوذ است و او از همین رو میخواهد با رئیس جمهور آن کشور نیز ملاقات نماید.

کلنتن ماموریت معرفی پروژۀ جدید راه ابریشم را به پیش میبرد، این پروژه باعث افزایش تجارت میان کشور های آسیای مرکزی خواهد شد.

وزیرخارجۀ ایالات متحده به روز جمعه با وزیرخارجۀ پاکستان ملاقات نموده از آن کشور خواست تا در تخریب پنگاه های امن شورشیان و ترغیب طالبان به مذاکرات صلح افغانستان ، گام های مستحکم را بردارد.

XS
SM
MD
LG