لینک های دسترسی

نقاشی در پیاله های قهوه

یک سرباز بازنشستۀ کوریای جنوبی با طرح نقاشی ها در روی قهوه، بازار خوبی فروش قهوه را در سیول ایجاد کرده است.
Show more

coffee art 4
۱

coffee art 4

coffee art 3
۲

coffee art 3

coffee art 2
۳

coffee art 2

coffee art 1
۴

coffee art 1

XS
SM
MD
LG