لینک های دسترسی

Breaking News

"کولمبو پلان" افغانستان را در مبارزه علیه مواد مخدر کمک میکند


"کولمبو پلان" افغانستان را در مبارزه علیه مواد مخدر کمک میکند

"کولمبو پلان"، به عنوان يک نهاد بين المللى که تجارب بيش از نيم قرن در عرصه مبارزه با مواد مخدر را دارا است، از سال ٢٠٠٣ بدينسو در افغانستان حضور پيدا کرده و در هماهنگ ساختن برنامه هاى ستراتيژى ملى مبارزه با مواد مخدر افغانستان با وزارت مبارزه با مواد مخدر همکارى نزدیک دارد.

بقول متخصصین امور يکى از ده ها موارد کمک کولمبو پلان آوردن تجارب کشور هاى مختلف چون کشور هاى عضو سازمان همکارى منطقوى موسوم به سارک، به افغانستان ميباشد که در غنامندى تجارب افغانستان نقش خوبی ايفاء کرده است.

انجينر محمد ابراهيم ازهر، معيين مالى و پاليسى و زلمى افضلى، سخنگوى وزارت مبارزه با مواد مخدر، در گفت و شنود اختصاصى با راديو آشناى صداى امريکا گفتند، "کولمبو پلان در بخش هاى مختلف چون تداوی معتادين مواد مخدر به افغانستان کمک کرده و با داشتن افراد و کارمندان متخصص، در تطبيق و اجراى برنامه هاى مختلف، به شمول جلب کمک هاى بين المللى، همکارى میکند.

هر چند از سال ٢٠٠٥ بدينسو فعاليت هاى کولمبو پلان بيشتر در بخش آگاهى عامه بخصوص در تهيه و ترتيب پيام هاى کوتاه، تمرکز داشته است، اما زلمى افضلى سهم اين اداره بين المللى را در بخش تداوى معتادين بارز دانسته و میگوید،

''کولمبو پلان در برنامه هاى مختلف همراه ما کمک ميکند، ٢٦ مراکز درمانى معتادين را تمويل مينماید که ٦ مرکز براى تداوى زنان، ٦مرکز براى اطفال، ١٢ مرکز براى معتادين مرد و ٢ مرکز هم براى بزرگ سالان اختصاص يافته است.''

معيين مالى و پاليسى و سخنگوى وزارت مبارزه با مواد مخدر با ذکر برنامه هاى مختلف کولمبو پلان در افغانستان، برنامه بسيج علماى دينى کشور در پروگرام آگاهى از اضرار مواد مخدر را بسيار با ارزش تلقى کرده گفتند، کولمبو پلان در محو کامل کشت خاشخاس و تولید ماد مخدر در ٢٠ ولايت نقش کليدى را ايفاء کرده است.

"کولمبو پلان" در تداوى معتادين هم با ساير موسسات و مراکز درمان معتادين روشی مختلفی را بکار ميگيرد - به اين معنی که مدت زمان تداوى معتادين طولانى تر است. معیاد تداوى کولمبو پلان ۴۵ روز بوده اسا، ولی اکنون اين مدت به ٩٠ روز بالا برده شده است.

XS
SM
MD
LG