لینک های دسترسی

Breaking News

یاد بود از کشتار صد ها اعتراض کنندۀ پشتون در پاکستان


صد ها نفر روز شنبه در ساحۀ اشنغر ایالت خیبرپشتونخوا از شصت و نهمین سالروز کشتار دسته جمعی صد ها معترض صلح آمیز پشتون در ساحۀ بابره اشنغر آن ایالت، طی مراسمی یاد بود به عمل آوردند.

به تاریخ ١٢ اگست سال ١٩۴٨ میلادی، قوای شبه نظامی پاکستان در ساحۀ بابره اشنغر ایالت خیبر پشتونخوا، حد اقل ۶۰۰ اعتراض کنندۀ پشتون را که غرض اعاده حقوق و رهایی رهبران شان مظاهر می کردند،به شکل دسته جمعی کشتند. بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ معترض دیگر در این گلوله باری زخمی شدند و بر اساس برخی روایت ها، شماری از زخمی شدگان هیچگاهی صحت یاب نشدند.

این کشتار دسته جمعی در زمان حکومت قیوم خان، صدراعظم اسبق پاکستان، به وقوع پیوست.

کارشناسان می گویند که در تاریخ جهان چنین مثالی دیده نمی شود که اعتراض کنندگان صلح آمیز در یک روز در یک رویداد سیاسی به طور دسته جمعی به گلوله بسته شده باشند.

در مراسم یاد بود از کشته شدگان، میا افتخارحسین، یکی از رهبران حزب عوامی ملی گفت که اگر قدرت سیاسی را به دست آورد، حزب اش در مورد این رویداد بار دیگر تحقیق خواهد کرد تا به گفته وی "با خون کشته شدگان" انصاف صورت گیرد.

آقای افتخار گفت که هم زمان با ایجاد پاکستان "خشونتی که در برابر پشتون ها آغاز شده بود، سلسله آن تا هنوز ادامه دارد".

به گفتۀ این عضو ارشد حزب عوامی ملی پاکستان، در میدان بابره "صد ها پشتون گلوله باران شدند و امروز نیر پشتون ها در این خاک کشته می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و از حقوق شان محروم می باشند."

پس منظر واقعه

سلیم راز، کارشناس پشتون، در مورد پس منظر این رویداد تاریخی به صدای امریکا گفته است که " به تاریخ ١٢ اگست سال ١٩۴٨ اعضای جنبش"خدای خدمتگاران" در اعتراض به توقیف رهبران شان— پا چا خان، داکتر خان صاحب، قاضی عطاءالله، ارباب عبدالغفور و دیگران در میدان بابره احتجاج صلح آمیز کرده بودند.

زمانیکه هزاران عضو جنبش "خدای خدمتگاران" به آن میدان رسیدند، به گفتۀ آقای راز، "پولیس و شبه نظامیان پاکستانی با گلوله باری صدها پشتون را کشتند."

شاهدان این رویدا که تعداد اندکی از آنان هنوز زنده اند، می گویند که در گلوله باری بر آن پشتون ها بیش از ٦٠٠ نفر کشته شدند، اما شش صد جسد شناسایی گردید.

به گفتۀ شاهدان، حکومت وقت پاکستان، به منظور پنهان سازی آن رسوایی، اجساد شماری از کشته شدگان را به دریای "جنیدی" غرق کردند.

XS
SM
MD
LG