لینک های دسترسی

توزیع کارت های الکترونیکی در افغانستان


توزیع کارت های الکترونیکی در افغانستان

وزارت مخابرات افغانستان دور جدید توزیع تذکره های الکترونیکی را اعلان نمود و در زمینه قراردادی را با وزارت های عدلیه، داخله و مالیه امضا کرد.

دور جدید توزیع کارت های الکترونیکی شامل جواز رانندگی ، ثبت وسایط نقلیه و نام نویسی برای رای دهی میباشد.

امیرزی سنگین، سرپرست وزارت مخابرات به خبرنگاران گفت، این پروژه در سه مرحله عملی میگردد. اول، هشت ماه بعد از قرارداد در کابل توزیع تذکرۀ الکترونیکی آغاز خواهد شد.

در مرحله دوم این پروژه وسعت پیدا نموده و در ظرف 12 ماه در 15 ولایت افغانستان عملی خواهد شد.

بخش مخابرات و توسعۀ خدمات الکترونیکی از جمله دست آورد های عمدۀ حکومت افغانستان عنوان میشود.

XS
SM
MD
LG