لینک های دسترسی

Breaking News

دوسیه فساد زاخیلول و اظهارات متناقض مقامات


زاخیلوال: اتهامات فساد بر من، جنبه سیاسی دارد
وزارت مالیه افغانستان با نشر اعلامیهء از تکمیل شدن تحقیقات لویی څارنوالی در مورد اتهامات فساد اداری بر حضرت عمر زاخلیوال، وزیر مالیه خبر داده است. در این اعلامیه از قول آقای زاخیلوال گفته شده است که بر اساس تحقیقات چهار و نیم ماههء لویی څارنوالی، نه او و نه اعضای خانواده اش در فعالیت های مشکوک دست داشته اند.

وحید توحیدی، سخنگوی وزیر مالیه به رادیو آشنا گفت که آقای زاخیلوال از تمام اتهامات وارد شده، برائت حاصل نموده است. "از طرف اداره لوی څارنوالی یک هیئت سه نفره از سه ارگان برای رسیدگی به دوسیه وزیر مالیه تعیین شده بود که اختیار کامل به دسترسی و بررسی اسناد رسمی و شخصی آقای زاخیلوال را داشت. بعد از چهار و نیم ماه آنان یافته های خود را اعلام کردند و آن اینکه چون اداره مبارزه با فساد اداری نتوانست اسناد موجه را برای آنان ارایه کند و نتوانست ثابت کند که ایشان در فساد دخیل است، در نتیجه آقای زاخیلوال را برائت داد."

پیش از این تلویزون طلوع حسابات بانکی آقای زاخیلوال را فاش ساخته بود که در آن رد و بدل شدن صدها هزار دلار، دیده می شد. بر اساس گزارشات دیگر، آقای زاخیلوال در سال ۲۰۰۹ مبالغ هنگفت پول را از کابل بانک دریافته بود تا کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی را، تمویل کند.

اتهامات ثابت است

اما عزیز الله لودین، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری می گوید که لویی څارنوالی دوسیه اتهامات بر وزیر مالیه را به درستی بررسی نکرده است.
"تمام معاشات آقای زاخیلوال را که طی ده سال اخیر بسنجید بیشتر از ۲۰۰ هزار دالر نخواهد شد. تلویزیون طلوع اسنادی را نشر کرد که یک ملیون و ۸۰ هزار یک بار توسط زاخیلوال انتقال داده شده است. اسناد دیگری به من رسید که یک چک بنام خواهر شان به مبلغ ۹۵۰ هزار دالر از جانب شرکت داوی به او ارسال شده است. تمام این اسناد به څارنوالی فرستاده شد، څارنوالی باید به اداره مبارزه با فساد اداری جوابگو باشد."

آقای لودین گفت که در هفته آینده با مقامات لویی څارنوالی در باره دوسیه وزیر مالیه، صحبت خواهد کرد. او هشدار داد اگر لویی څارنوالی دوسیه های فساد اداری مقامات دولتی را به درستی تکمیل نکند، اداره نظارت بر تطبیق ستراتیژی فساد به آن نهاد دوسیه نخواهد فرستاد.

وزیر مالیه قبلاً از تلاش شماری از افراد برای بدنام کردن او، حرف زده بود. آقای زاخیلوال همچنان ادعا کرده است که بیشتر اتهامات بر علیه او، جنبه های سیاسی دارد.

بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان یکی از سه فاسدترین دولت جهان را دارد که ریشه های آن به بالاترین مراجع دولت می رسد.

اما دولت افغانستان، بویژه شخص رئیس جمهور، بیشتر خارجی های را مسؤل فساد در کشور می داند.
  • 16x9 Image

    ژیلا سمیعی - واشنگتن

    گوینده، مجری و تهیه کننده پیشین در رادیو کابل که بیشتر از ده سال است در بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا، ایفای وظیفه می کند.

XS
SM
MD
LG