لینک های دسترسی

تقاضای فعالین برای آزادی بزرگترین تمساح


بزرگترین تمساح صید شده در فیلیپین

یک گروه حقوق حیوانات از مقامات در فلیپین درخواست نموده است تا به گمان اغلب بزرگترین تمساح به دام انداخته شده را آزاد سازند.

این گروه به روز شنبه گفت، اگر این تمساح ۶ متره در پارک ولایت آگسان باقی بماند، روش غیر عادی تخریب خودی را انکشاف داده و میتواند برای نگهبانان و بازدید کنندگان خطرناک ثابت شود.

تمساح که گمان میرود بزرگترین تمساح روی زمین باشد، به روز شنبه گذشته به دام انداخته شد.

XS
SM
MD
LG