لینک های دسترسی

روزنامه های امریکا در مورد فساد اداری در افغانستان


روزنامهٌ واشنگتن پوست گفته است که مقامات ارشد در حکومت حامد کرزی، عموماً مانع تحقیقات در مورد فساد اداری افغان های میگردند که با مقامات ارتباط دارند.

دو روزنامهُ عمدهٌ ایالات متحده گزارش هایی را در مورد فساد اداری در افغانستان به نشر رسانیده اند.

روزنامهٌ واشنگتن پوست به روز دوشنبه نوشته است مقامات ارشد در حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، اکثرا مانع تحقیقات فساد اداری افغان هایی میگردند که با مقامات ارتباط دارند.

این روزنامه از قول یک مامور ارشد امریکا که اسمش ذکر نگردیده میگوید، څارنوالان و مستنطقین افغان هدایت داده اند که اسمای سرشناسان را از فهرست جنایتکاران حذف نموده و از گرفتاری مقامات ارشد جلوگیری نمایند.

روزنامه های واشنگتن پوست و وال استریت ژوزنال هر دو در مورد انتقال میلیارد ها دالر از میدان هوایی بین المللی کابل گزارش داده اند.

این روزنامه ها گزارش میدهند که کشیدن پول از افغانستان قانونی است، در صورتیکه اجازه آن قبلاً از حکومت گرفته شده باشد.

قرار گزارش این روزنامه ها، مقامات رسمی افغان باور دارند که این پول هااز پروژه های امدادی تمویل شده از جانب کشور های غربی و قرار داد های کشور های اروپایی و ناتو، جهت ایجاد امنیت و کار اعمار مجدد برای قوای ائتلاف در افغانستان میباشد.

XS
SM
MD
LG