لینک های دسترسی

Breaking News

تازه ترین از رقابت های " شپږیږه" کرکت


نمای از ستدیوم کرکت کابل

دومین روز رقابت های کرکت شپږیږه با پیروزی تیم های بازان کابل و اژدر های بندامیر راه اندازی شد.

تیم کرکت باز های کابل توانست تیم محافظین بست را شکست دهد. اوور های این رقابت به دلیل باران کاهش یافت و بازیکنان تنها به انجام ۱۳ اوور قادر شدند. تیم باز های کابل بعد از بردن شیرو خط نخست به میدان رفت و تیم محافظین بست را به بیتنگ دعوت کرد.

محافظین بست در ۱۳ اوور هدف ۹۱ دوش را به تیم محافظین بند امیر تعین کرد که در آن رحمت شاه ۲۱ دوش انجام داد.

امیر حمزه از تیم باز های کابل سه بازیکن، ساجد خان و راشد ارمان هر یک دو دو بازیکن محافظین بست را از میدان خارج کردند.

تیم کرکت باز های کابل، در پاسخ هدف تعین شده را در اوور یازدهم پوره کرده و تنها دوبازیکن خود را از دست دادند.

حمزه هوتک که به حیث بهترین بازیکن رقابت انتخاب شد.
حمزه هوتک که به حیث بهترین بازیکن رقابت انتخاب شد.

حمزه هوتک که در این رقابت توانست سه بازیکن محافظین بست را از میدان خارج کند، به حیث بهترین بازیکن رقابت انتخاب شد.

در رقابت دوم امروز چهارشنبه که میان اژدر های بند امیر و پلنگ های سپین غر راه اندازی شد، کپتان تیم بند امیر پس از بردن شیر و خط تیم پلنگ های سپین غر را به بیتنگ دعوت کرد.

پلنگ های سپین غر، در ۱۹ اوور تمام بازیکنان خود را از دست داد و تنها به کسب ۱۲۴ دوش موفق شد. در تیم پلنگ های سپین غر، شفیق الله شفق به کسب ۴۷ دوش موفق شد.

نوین الحق، آفتاب عالم و احمد قیس، بالرهای بند امیر هر یک دو دو بازیکن پلنگ های سپین غر را از میدان بیرون کردند حالانکه محمد نبی عیسی خیل و نصرت الله به حذف یک یک بازیکن سپین غر موفق گردیدند.

نتیجه رقابت میان تیم اژدر های بند امیر و پلنگ های سپین غر در اوور اخیر با از دست دادن هفت بازیکن بند امیر، مساوی شد که در آن حشمت شهیدی ۵۰ دوش و نبی عیسی خیل ۴۳ دوش کسب کردند.

این رقابت به سوپر اوور رفت که در آن نبی عیسی خیل به کمک دو ضربه ی شش نمره یی، در شش بال یا یک اوور هدف ۱۹ دوش را به پلنگ های سپین غر تعین کرد. اما اینبار پلنگ ها کوتاه امدند و نتوانستند این هدف را پوره کنند. و در نتیجه اژدر های بند امیر پیروزی را از آن خود کردند.

نبی عیسی خیل، بهترین بازیکن رقابت معرفی شد.

XS
SM
MD
LG