لینک های دسترسی

وضع قیودات بیشتر در کشمیر تحت کنترول هند


قوای امنیتی، جهت خاموش ساختن مظاهرات جدایی طلبان ضد حکومت، قیودات شدید را تقریباً در سراسر کشمیر تحت کنترول هند وضع نموده است.

روز جمعه هزاران پولیس و شبه نظامیان به شهر عمدۀ سرینگر و شهر های عمدۀ دیگر اعزام گردیدند. دوکان ها، مکاتب و تصدی های دیگر در این شهرها همه مسدود گردیده است.

این آمادگی مانع گردهمایی بزرگی گردید که از طرف رهبران جدایی طلبان در سرینگر پلان گزاری شده بود.

مقامات قیود بر گشت و گزار را پس از آن برای مدت نامعین وضع نمود که یک سلسله مظاهرات از طرف جدایی طلبان مسلمان در کشمیر هند براه انداخته شد.

تظاهرات علیه کشته شدن یازده مظاهره کننده برپا شد که جدائی طالبان ادعا می نمایند از طرف پولیس کشته شدند.

XS
SM
MD
LG