لینک های دسترسی

سطح بلند فساد در روند توزیع سرپناه برای عودت کنندگان


کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که در بخش های تحصیلات عالی، تقرر در دفاتر ملکی، توزیع سرپناه برای عودت کنندگان و پروسۀ سوق تقاعد، سطح بلند فساد وجود داشته و مردم در ادارات مربوطۀ این بخش ها، با مشکلات فراوان دست و گریبان اند.

XS
SM
MD
LG