لینک های دسترسی

پلان جمهوری چک برای توسعۀ تاسیسات ذروی آن کشور


پلان جمهوری چک برای توسعۀ تاسیسات ذروی آن کشور

جمهوری چک در نظر دارد تولیدات نیروی هسته یی خود را تا سال 2060 به طور وسیع گسترش دهد.

پاول ویلچک، سخنگوی وزارت صنایع و تجارت چک این تلاش ها را بخشی از اقدامات آن کشور برای کاهش گازات عنوان کرد.

او گفت "بر اساس طرح تازۀ حکومت، سهم انرژی هسته یی باید افزایش یابد. این اقدام برای مناسب نگه داشتن محصول مصارف برق از یک سو و کاهش گازات از سوی دیگر ضروری تلقی می شود که از دیری به اینسو اتحادیۀ اروپایی تقاضای آن را کرده است."

این اقدام جمهوری چک با مخالفت اتریش و آلمان مواجه شده است. مخالفین، بحران ذروی فوکوشیمه را دلیل مخالفت شان با این طرح عنوان می کنند.

در حال حاضر شش ذرات خانه در جمهوری چک فعال است که در حدود 30 درصد نیازمندی انرژی آن کشور را مرفوع می سازد.

XS
SM
MD
LG