لینک های دسترسی

افتتاح تعمیر ریاست امور زنان و یک پروژه برق آبی در ولایت دایکندی


افتتاح تعمیر ریاست امور زنان و یک پروژه برق آبی در ولایت دایکندی

طی محفلی با حضور معین اداری وزارت امور زنان و مقامات محلی ولایت دایکندی، تعمیر ریاست امور زنان ولایت دایکندی افتتاح گردید. این تعمیر با هزینه بیش از 15 میلیون افغانی از مدرک بودجه انکشافی وزارت امور زنان در دو طبقه و به صورت پخته اعمار گردیده است.

حوا رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی میگوید پیش از این ریاست امور زنان ولایت دایکندی با مشکلات زیادی مواجه بود که در راس آنها نداشتن تعمیر مناسب برای برنامه های این ریاست قرار داشت . بانو رضایی افزود با افتتاح این تعمیر مشکل اساسی ریاست امور زنان ولایت دایکندی حل شده است.

اما به نظر رئیس امور زنان ولایت دایکندی کمبود امکانات اداری از دیگر مشکلات آنها است که تاهنوز حل ناشده باقی مانده است.

خانم پلوشه کاکر معین اداری وزارت امور زنان بخاطر کمک به حل بخشی از مشکلات ریاست امور زنان برای حفر یک چاه آب و اعمار احاطه اطراف تعمیر ریاست امور زنان وعده نموده است که به گفته حوا رضایی بزودی با یک شرکت قرار داد آن امضاء خواهد شد.

شفیقه آزاده حکیمی وکیل مردم در شورای ولایتی دایکندی با آنکه میگوید زنان در ولایت دایکندی مشکلات زیادی دارند اما معتقد است که ریاست امور زنان موفق شده است بخشی از مشکلات زنان را حل نماید.

به نظر خانم حکیمی تنها راه حل مشکلات زنان دایکندی تدویر برنامه های آموزشی زنان برای آگاهی از حقوق آنان میباشد.

بر طبق یک خبر دیگر یک پروژه برق کوچک آبی در منطقه جوز ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی که ساختمان آن به پایه اکمال رسیده بود طی محفلی افتتاح گردیده به بهره برداری سپرده شد. محمد ابراهیم شریفی رئیس تنظیم آب ولایت دایکندی در یک تماس تلفنی به رادیو آشنا گفت با اکمال این پروژه که یکصد و بیست و پنج هزار دالر امریکایی هزینه داشته است یکصد و پنج فامیل از نعمت روشنایی برق مستفید شده اند.

ولایت دایکندی در مرکز افغانستان از جمله ولایات تازه تاسیس افغانستان است که مردم آن همواره از کم بودن پروژه های بازسازی شکایت دارند.

XS
SM
MD
LG