لینک های دسترسی

فرماندۀ آیساف به خاطر حملۀ هوایی در هلمند پوزش خواست


فرماندۀ ارشد ایالات متحده در افغانستان از رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر یک حملۀ هوایی پوزش خواست که یک کودک را از بین برد.

پیمان اتلانتیک شمالی در تلاشی برای ترغیب آقای کرزی تا توافقنامۀ امنیتی دوجانبه را امضأ کند، تعهد سپرد تا این حادثه را پیگیری نماید.

اسوسیتد پرس گزارش می دهد که جنرال جوزف دنفورد تأسف عمیق خود را به خاطر کشته شدن غیر نظامی در این حمله ابراز کرده است.

آقای کرزی این حمله را محکوم کرده و گفته در صورتی که ایالات متحده توقع امضأ سند را از او داشته باشد، حملات هوایی و تلاشی خانه باید توقف داده شود.

رئیس جمهور کرزی گفته است "این حمله نشان می دهد که قوای امریکایی به مصئونیت افغان ها در داخل خانه های شان احترام نمی کنند."

جنرال دنفورد در صحبت تیلفونی به رئیس جمهور کرزی تعهد سپرده که تحقیقات مشترک را برای دریافت حقایق در حملۀ طیارۀ بدون سرنشین در هلمند آغاز خواهد کرد.

نیرو های بین المللی کمک به امنیت (آیساف) ادعا دارد که حملۀ طیارۀ بدون سرنشین یک شورشی سوار بر موترسایکل را از بین برده و تعهد کرده که ادعا های رئیس جمهور را به خاطر کشته شدن غیر نظامی ها بررسی خواهد کرد.

رئیس جمهور افغانستان پس از آن اعضای جرگۀ مشورتی و حکومت امریکا را متعجب ساخت که در پایان لویه جرگه گفت توافقنامۀ امنیتی با امریکا را فوراً امضأ نمی کند.

رهبر افغانستان شرایط تازه را به امریکا مطرح ساخته که شامل توقف تلاشی خانه های افغان ها توسط قوای امریکایی می گردد.
XS
SM
MD
LG