لینک های دسترسی

سروی تازه نهاد دموکراسی انترنیشنل در افغانستان


نهاد دموکراسی انترنشنل مأموریت نظارتی اش را در افغانستان، از فبروری سال 2014 آغاز کرد و تمام روند انتخابات، به شمول دو دور انتخابات و پروسۀ تفتیش دوبارۀ آرا را نظارت نمود. نظر سنجی ای را که حالا انجام داده و نتایج آن را نشر کرده، به همکاری ادارۀ ایالات متحدۀ امریکا برای انکشاف بین المللی بوده است. سید یاسین حسینی، مسئول بخش تحقیقاتی دموکراسی انترنشنل در افغانستان، در زمینه نظر سجی تازه معلومات میدهد.

XS
SM
MD
LG