لینک های دسترسی

Breaking News

تردید دنمارک به باقی ماندن در اتحادیه اروپایی


نتایج همه پرسی بریتانیا درباره خروج از بریتانیا سبب گردیده است تا شک و تردید در مورد اتحادیه اروپایی در دنمارک نیز جان بگیرد.

حامیان ضد اتحادیه اروپایی برای انجمن سیاسی جنبش مردمی علیه اتحادیه اروپایی در یک فروشگاه اعانه جمع کردند.

لز جنسن، حامی جنبش مردمی علیه اتحادیه اروپایی و یک تن از داوطلبان می گوید که تصمیم اخیر بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی نخستین گام برای دنمارک است تا این کشور نیز اقدام مشابه را روی دست گیرد.

جنسن می گوید "این ممکن نخستین گامی باشد که دنمارک از اتحادیه اروپایی خارج گردد. ما روند نام نویسی را آغاز می کنیم، زیرا می خواهیم تا در دنمارک نیز رای بدهیم، رای برای خروج، یا رای برای ماندن در آن. ما فهرست های زیادی داریم که می خواهیم به حکومت دنمارک بفرستیم تا آن را تحت فشار قرار داده و به همه پرسی تن در دهد."

جنسن افزود که دنمارکی ها می خواهند نزدیکی شان تنها به اروپا نباشد بلکه با جهان نیز روابط نزدیک داشته باشند.

لز جنسن می گوید "ما می خواهیم با تمام جهان همکاری کنیم، تنها با یک عده محدودی از کشورهای اروپایی. و درعین حال نمی خواهیم از جانب بروکسل فرمان بگیریم."

اما کرستین نیسن از انستتیوت مطالعات بین المللی دنمارک با این نظر موافق نیست. او می گوید "تفاوت بین دنمارک، شک در مورد اروپا و بریتانیا درین است که دنمارکی ها نمی خواهند از اتحادیه اروپایی خارج شوند. اما می خواهند اندازه اروپایی بودن آن کاهش یابد ولی در آن حضور داشته باشند."

کرستین نیسن می گوید که دنمارکی ها مانند بریتانوی ها خواهان همه پرسی نیستند، ولی می خواهند کمتراروپایی جلوه کنند.

نیسن می گوید "به فکر من باید این نکته را در ذهن داشت که اکثریت دنمارکی ها به همه پرسی در مورد اتحادیه اروپایی علاقمندی ندارند، زیرا احساس عمومی درین است که درین اتحادیه باقی بمانند زیرا دنمارک زیر چتر اتحادیه اروپایی بهتر است، و این را نباید با برگزاری همه پرسی به مخاطره بیندازیم."

کرستین نیسن می گوید که به فکر او دانمارکی ها مانند تعدادی از بریتانوی ها ازین که چه بوقوع پیوست در تعجب استند ، ازین سبب دنمارکی ها نمی خواهند تا عضویت آنها در اتحادیه اروپایی به خطر بیافتد.

دنمارک و بریتانیا در سال ١٩٧٣ در اتحادیه اروپایی شامل شدند، ولی این کشور مانند بریتانیا نخواست داخل حوزه یورو باشد و هم چنان در برخی از تصامیم اتحادیه اروپایی شرکت نورزید.

در دسمبر ٢٠١٥، دنمارکی ها درخواست حکومت را برای پذیرش نظارت فرا مرزی در یک همه پرسی مسترد کردند که می توانست علایق این کشور را باسایر اعضایه این اتحادیه بیشتر بسازد.

XS
SM
MD
LG