لینک های دسترسی

Breaking News

داکتران بدون مرز، در قندز شفاخانه خود را بستند


مقامات قندز در زمینه این پیشامد چیزی نمی گویند، اما آگاهان هدف تلاشی را، گرفتاری یک قوماندان برجسته طالب عنوان می کنند.

شفاخانه داکتران بدون مرز در قندز زمانی مسدود گردید که یک گروه ویژۀ نظامی آن شفاخانه را تلاشی کرد و در نتیجه داکتران بدون مرز درب شفاخانه را برای مدت نامعلومی بستند.

امرالدین ولی، معاون شورای ولایتی قندز می گوید این نظامیان که خود را از نیرو های مربوط به وزرات داخلۀ افغانستان معرفی کردند، داخل شفاخانه شده و به تلاشی پرداختند.

آقای ولی می گوید که داکتران بدون مرز مانع تلاشی شفاخانه شدند، اما نظامیان به کار خود ادامه دادن که داکتران نیز در واکنش به این اقدام، شفاخانه را ترک کرده و بیماران داخل بستر را مرخص کردند.

مقامات قندز در زمینه این پیشامد چیزی نمی گویند، اما آگاهان هدف تلاشی را، گرفتاری یک قوماندان برجسته طالب عنوان می کنند.

یکه نرس آن شفاخانه که از ذکر نامش خودداری کرد گفت که طبق معلومات روز پنجشنبه در ولسوالی چاردره طیاره بی پیلوت بر موضع ابوحذیفه، قوماندان شبکه القاعده حمله نموده بود که در نتیجه ابوحذیفه و چند از طرفدارانش زخمی زده بودند.

این منبع می گوید، تصور می شد که این قوماندان القاعده ممکن برای معالجه به این شفاخانه انتقال داده شده باشد. نیروی ویژه که گفته میشود از ولایت کندهار آمده بود، شفاخانه را تلاشی کرده داکتران و مامورین خارجی را تهدید کردند که در نتیجه شفاخانه مسدود گردید.

در شفاخانه داکتران بدون مرز قندز آنعده از مریضان تداوی می شدند که در واقعات ترافیکی و یا در جنگ ها مجروح می شوند.

در قندز شایع بوده است که در شفاخانه داکتران بدون مرز زخمی های طالبان نیز معالجه می شدند.

سیدسرور حسینی، سخنگوی قوماندان امنیه قندز واقعه را تائید کرده می گوید " قوای ویژۀ که شفاخانه را تلاشی کرد با پولیس قندز هم آهنگی نداشتند. او در زمینه از دادن جزیات بیشتر خودداری کرد."

ولایت قندز در مرکز و ولسوالی ها از چندی به اینسو شاهد درگیری های مسلحانۀ شدید میان گروه های مسلح مخالف و نیرو های امنیتی بوده که در آن تعداد زیادی از باشندگان محل مجبور به ترک منازل شان شده اند.

XS
SM
MD
LG