لینک های دسترسی

Breaking News

افشای دارایی های کارمندان ارشد قصر سفید


دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه، جزییات منابع مالی خصوصی داماد، دختر و سایر کارمندان دفتر اش را فاش ساخت.

به این گونه رئیس جمهور ترمپ تأیید نمود که مشاوران نزدیک اش، افراد متمولی اند. مقامات قصر سفید میگویند که این اسناد حاوی معلومات راجع به دارایی های کارمندان ارشد قصر سفید است که قانون، نشر آن را ایجاب میکند، و تصویری از سرمایه ها و ملکیت هاییست که این کارمندان، حین احراز وظایف و قبل از فروش اسهام شان، درج کردند.

طبق اسناد پخش شده، ایوانکا ترمپ و شوهرش جرِد کوشنر، هنوز هم از منابع مالی ای که ارزش آن بین ۲۴۰ میلیون و ۷۴۰ میلیون دالر تخمین میشود، عواید بدست میارند.

ایوانکا ترمپ، فقط چند روز قبل اعلام داشت که او به حیث یک مشاور بی معاش رئیس جمهور، این وظیفۀ فدرال را احراز خواهد کرد. او از سهم اش در هوتل بین المللی ترمپ که در واشنگتن دی سی واقع است، دست بردار نشده و هنوز از آن عاید به دست میارد.

شوهرش، جرد کوشنر، نیز مشاور خُسر خود دونالد ترمپ است. کوشنر بیان داشته که ارزش اسهام همسرش در هوتل بین المللی ترمپ، بین ۵ تا ۲۵ میلیون دالر است.

منتقدین اظهار نگرانی میکنند که افراد وابسته به گروه های ذیعلاقه و حکومت های خارجی، ممکن در این هوتل مجلل اقامت گزینند و به این صورت، نفع آن به خانوادۀ ترمپ برسد و یک تناقض بین منافع شخصی و منافع دولتی به میان آید.

XS
SM
MD
LG